Jelena Barbashina on Karjala–Suomi -ystävyysseuran johtokunnan puheenjohtaja. Kirjoitus Ystävyyden ja hyvän naapuruuden asialla julkaistaan häneltä seuraavassa Careliassa. Oheisena kaksi katkelmaa kirjoituksesta, joka käsittelee ystävyysseuratoimintaa.

”Karjala–Suomi -ystävyysseura perustettiin 2009. Seura edistää kulttuuri-, tiede-, liike- ja muita suhteita Karjalan ja Suomen kansalaisyhdistysten välillä. Pidämme tärkeänä että Karjalan tasavaltaa tehdään tunnetuksi Suomessa ja Suomea Karjalan tasavallassa. Tällöin kiinnitämme huomiota muun muassa Karjalan ja Suomen kulttuuriin, elämäntapoihin ja kansanperinteisiin. Karjala–Suomi -ystävyysseura edistää Karjalan kansallista, lähinnä suomalaista kulttuuria. Olemme tukemassa suomen kielen jatkuvuutta Karjalan tasavallassa, suomalais-ugrilaisten kansojen välisiä ystävyyssuhteita ja sugri-kansojen kansallisen omaperäisyyden säilyttämistä.

Meidän ystävyysseuramme on osallistunut venäläis-suomalaisille kulttuurifoorumeihin vuosittain. Olemme ideoineet ja käsitelleet uusia yhteishankkeita suomalaisten kumppaneiden kanssa tällöin. Tätä kirjoittaessani valmistaudumme juuri kulttuurifoorumiin, joka järjestetään Pietarissa syyskuussa 2017. Kulttuurin sadat kasvot on tämän foorumin teema. Foorumi juhlistetaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän kunniaksi.

Venäläis-suomalainen kulttuurifoorumi pidettiin Tampereella viime vuonna. Silloin käsittelimme 100-vuotispäivästä 100-vuotispäivään -nimistä yhteishanketta. Tämä nimi tarkoittaa ajankulkua Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän juhlimisesta 2017 Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuotispävän juhlimiseen 2020. Yhteishanke on pitkäkestoinen projekti. Ensimmäinen projektitapahtuma on järjestetty yhdessä Karjalan Kansallisen teatterin kanssa. Se on Villein pipot -näyttely. Piponäyttely saadaan Suomi–Venäjä-Seuralta Kansallisen teatterin tiloissa esitettäväksi.”

”Karjala–Suomi -ystävyysseuran perustamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta pian 2019. Olemme hankkineet hyvää toimintakokemusta ja oppineet järjestämään toimintaa seuran toiminta-aikana. Pidämme tärkeinä sosiaalisesti tärkeiden hankkeiden järjestämistä. Yhtä tärkeää on mielestämme rakentaa ja edistää hyviä ystävyys- ja naapuruussuhteita ruohonjuuritasolla ihmisten välillä valtionrajan molemmilla puolin.

Toivomme että yhä enemmän ihmisiä saa tietää meidän seurastamme ja omasta toiminnastamme, ja että uusia jäseniä osallistuu siihen, kun he saavat tietää yhdistyksen tarkoituksesta. Itse järjestömme nimi kuvastaa tarkoituksen tärkeyttä – ystävyysseura.”