Pieniksi kaupungeiksi katsotaan Venäjällä kaupungit, joissa on enintään 50000 asukasta. Näitä kaupunkeja laskettiin olevan 788 Venäjällä 2017. Kontupohjan kaupunki on yksi niistä.

Esiinnyin Kontupohjan piirin kirjastonhoitajille viime syksyllä. Puhuin Karjalan tasavallan suomalaisista ja suomen kielestä. Hyvä keskustelu seurasi puheenvuoroa. Kontupohjalaiset ystävät muistuttivat meille, että kesäkuussa 2018 on 80 vuotta siitä, kun Kontupohja sai kaupunginoikeudet 1938. Silloin sovimme että valmistamme Kontupohja-aineistoa Carelian kevätnumeroon 2018.

Kontupohjan kaupunki sijaitsee samannimisen vanhan kylän paikalla Äänisen rannassa vähän yli 50 kilometriä Petroskoita pohjoisempana. Pieniin kaupunkeihin lukeutuva Kontupohja on Karjalan tasavallan toiseksi suurin kaupunki, jossa asuu yli 30 000 henkeä nykyään.

Ensimmäinen maininta Kontupohjasta löytyy aikakirjasta vuodelta 1495. Neitsyt Marialle pyhitetty ortodoksinen kirkko on Kontupohjan suurin nähtävyys. Se rakennettiin pienen niemen kärkeen Äänisen rantaan 1774. Kirkko on 42 metriä korkea. Se on toiseksi korkein puukirkko Venäjällä.

Kontupohjan kaupungin kasvu alkoi 1920-luvun lopussa, kun voimalaitos ja sellu- ja paperitehdas rakennettiin Kontupohjaan. Silloin Kontupohjasta tuli Karjalan suomalaiskeskittymä. Karjalaan muuttaneita suomalaisia ja amerikansuomalaisia oli rakentamassa Kontupohjan paperitehdasta ja kaupunkia.

Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti on Karjalan suurimpia teollisuusyrityksiä nykyään. Se tuottaa sanomalehtipaperia ja työllistää useita kontupohjalaisia. Pienen kaupungin elämä liittyy ison kombinaatin toimintaan.

Valmistelemme Kontupohjan kaupungin vaiheista ja varsinkin nykyelämästä kertovia kirjoituksia seuraavaan Careliaan, joka ilmestyy ensi huhtikuussa. Käymme itse jutuntekomatkalla Kontupohjassa lähi aikoina. Tällöin tavoittelemme tietoa ja tuntua nykypäivän kaupunkielämästä. Kontupohjan suomalaisten vaiheet ja suomen kielen nykyasema ovat samoin kiinnostuksemme kohde.

Armas Mashin, päätoimittaja

Kontupohjan keskustassa. Kuva Vitali Golubjev.