Suomen kielellä ilmestyvät lehdet ovat Karjalan pitkäikäisimpiä lehtiä nykyään. Viikkolehti Karjalan Sanomat on Karjalan tasavallan ikäkumpani. Kumpikin niistä sai alkunsa vuonna 1920, kun Karjalan työkansan kommuuni perustetiin. Nykyisen Carelian ensimmäinen numero ilmestyi Petroskoissa maaliskuussa 1928. 

Carelian jatkuvuus ei ole itsestäänselvyys lehden pitkästä iästä huolimatta. Levikki määrää Carelian ja muiden Karjalan kansalliskielisten lehtien tulevaisuutta. Carelian levikki romahti pahasti, kun päätös lehden ilmestymisvuorojen vähentämisestä kymmenestä kahteen vuodessa tehtiin 2013. Nykyään lehden levikki on palautumassa vähitellen.

Carelian painos on 400 kappaletta levikkityön tuloksena nykyään. Tämä on vähän, kun muistamme että Carelian edeltäjänä olleen Punalipun painos oli parhaimmillaan kahdentoista kappaleen luokkaa 1980-luvun lopussa. Tätä aikaa on kutsuttu Karjalan suomalaisuuden renessanssiajaksi. Silloinkaan levikki ei syntynyt itsestään, vaan kovasta työstä. Tämä työ on ollut lehden toimituksen ja lehtiasiamiesten yhteistyötä.

Lehtiasiamiehiä kutsuttiin levittäjiksi siihen aikaan. Tämä nimitys heijastaa venäjän kielen vaikutusta silloiseen petroskoinsuomeen. Levittäjät ovat olleet toimituksen ystäviä, jotka tekevät tunnetuksi lehteä, puhuvat lehden puolesta ja hankkivat lehtitilauksia. Heitä toimi Petroskoissa ja Karjalan eri paikkakunnissa, eri työyhteisöissä ja oppilaitoksissa aikoinaan. Toimitus on arvostanut ja kiittänyt lehtiasiamiehiä toiminnasta, joka on ollut pyyteetöntä. Lehtiasiamiehemme eivät ole saaneet rahaa korvaukseksi levikkityöstään. He ovat aina olleet tervetulleita vieraita kaikkiin tapahtumiin, joita toimitus on järjestänyt.

Ovatko lehtiasiamiehet pelkkää vanhan hyvän ajan nostalgiaa? Onko Carelialla omia lehtiasimiehiä nykyään?

Onneksi heitä on, vaikkei yhtä paljon kuin oli ollut aikoinaan.

Leena Kornilova on yksi heistä. Hän on tunnettu näyttelijä, Karjalan ansioitunut taiteilija, joka toimii Karjalan kansallisen teatterin näyttelijäkunnan esimiehenä. Leena Kornilova on edistänyt Carelian levikkiä Kansallisen teatterin työyhteisössä. Hän on hankkinut 16 Carelian tilausta omilta kollegoiltaan kuluvaksi vuodeksi.

Carelian toimitusneuvoston jäsen ja avustaja Irina Kolomainen on hankkinut Carelian tilauksia kanssaihmisiltä Hän toimii tarmokkaasti Karjalan suomalaisten Inkeri-liitossa ja laulaa Inkeri-kuorossa. Karjalan Inkeri-liiton puheenjohtaja Vladimir Kolomainen ja Carelian toimituksessa aikeisemmin toiminut kollegamme ja ystävämme Marianna Telkkinen ovat samoin välittäneet Careliaa lukijoille. Periodika-kustantamon nuori työntekijä Sergei Minvalejev on hankkinut Carelian tilauksia Petroskoin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.

Carelian toimitus kiittää kovasti heitä ja muita ihmisiä, jotka edistävät lehtemme levikkiä. Toivomme että uudistuvalle Carelialle löytyy uusia levittäjiä Karjalasta ja Karjalan ulkopuoleltakin.

Carelian jatkuvuus riippuu levikkityöstä.